Slowly moving forwards

Бавно напредваме

След година, която беше трудна за всички нас, решихме да удължим проекта с шест месеца и да преместим обучителната дейност, която бе планирана за провеждане през май 2020г. в Нидерландия, в интернет пространството. Обучителните сесии онлайн бяха организирани под формата на полудневни занимания през януари и февруари 2021. Това ще ни позволи да преминем към създаването на Интелектуален продукт 2.