TNLA completed successfully!

screen capture of 25 Zoom screens showing attendance at our TNLA

Обучението е завършено успешно!

Изглежда че участниците в изнесената в интернет пространството обучителна дейност успяха да извлекат полза от нея и я оценяват положително. Снабдени с идеи от ориентираните към ползвателите решения, които бяха представени пред екипа, сега можем да се обърнем директно към ползвателите, за да идентифицираме решения, които да работят за тях, а не такива, които ние си мислим, че биха работили.

За повече информация, както и за да разгледате част от онлайн работата, която свършихме, преминете към страница TNLA.