Transnational Learning Activity

За съжаление, транснационалното обучение, което трябваше да бъде проведено в Нидерландия през май 2020, бе отменено заради глобалната пандемия. Взехме решение да го изпълним като дистанционно онлайн обучение, което проведохме в рамките на 4 дни през януари и февруари 2021.

В сесиите взеха участие 30 учители и екип. Имахме сесии за първа помощ за психично здраве и по дизайн на услуги, предоставени от D&A Service Design Academy, целящи позволяване на участниците да генерират решения, ориентирани към потребителите от техните организации.

По-долу са представени някои ключови елементи от тези интеркативни сесии.

screen capture of 25 Zoom screens showing attendance at our TNLA