Project Outputs

Intellectual Output 1: Nykyinen ympäristö

Kumppanimaiden tapaustutkimusten ja parhaiden käytäntöjen arkisto (10 kaikilta kumppanilta, käännettynä kunkin kumppanin kielelle). IO1: n keskeinen tavoite on tunnistaa parhaat käytännöt konsortiomaissa, joita voidaan käyttää lähtökohtana positiivisten, kestävien ratkaisujen kehittämisessä käsillä olevaan asiaan. Vaikka hankkeessa tarkastellaan parhaita käytäntöjä ja kehitetään joitain niistä tapaustutkimuksiksi, tarkastellaan myös mielenterveyden tukemisen ajankohtaisia ​​kysymyksiä, esteitä ja kitkapisteitä koulutuksessa – meidän on tiedettävä ydinkysymykset, jos olemme kehittämässä elinkelpoisia, parhaat käytännöt huomioon ottavia, ratkaisuja.

Tunnistetuista ja parhaista käytännöistä kootaan e-kirja jaettavaksi projektin nettisivulla (ja tarvittaessa paperikopiona), uutiskirjeillä ja projektin sosiaalisen median tileillä relevanteille verkostoille, sidosryhmille, toimijoille sekä koulutusalan ammattilaisille, missä tahansa he ovatkin. Parhaat käytännöt kehitetään vaiheittaisiksi prosesseiksi, joista käy ilmi, kuinka kyseinen käytäntö on toteutettu, tarjoten lähtökohdan niiden siirtoon tämän kumppanuuden ulkopuolisille toimijoille.

Tämän Intellectual Outputin vaikutus linkittyy suoraan tuleviin IO: in tarjoten lähtötason sekä Lerning Activitylle että Intellectual Output 2: lle.

Lataa lopullinen Intellectual Output materiaali pdf-tiedostoina ja valitsemallasi kielellä

Intellectual Output 2: Kehittämistyökalupakki

Kehitetään Työkalupakki opettajille, kouluttajille ja johtajille (kaikki käännettynä kumppanimaan kielelle), jotta voidaan tukea Intellectual Output 1:n aikana tunnistettuihin parhaisiin käytäntöihin perustuvien paikallisten työpajojen järjestämistä.

Learning Activityn jälkeen osallistujat palaavat organisaatioihinsa ja kehittävät käyttäjälähtöisillä menetelmillä (palvelumuotoilun menetelmät) kehittävät työkalupaketin opettajien kouluttamiseksi voittamaan opiskelijoiden mielenterveyshaasteet. Innovaatio tulee käytetystä metodologiasta – palvelusuunnittelu – joka ottaa rtkaisuihin käyttäjälähtöisen näkökulman organisaatiolähtöisen sijaan. Tämä auttaa kohdistamaan ratkaisut kohderyhmän kohtaamiin ongelmiin.

Koska kukin kumppani kehittää oman koulutustyökalupakin, joka huomioi oman maan erityispiirteet (vaatimukset käyttäjille, sääntely, lainsäädäntö, tukirakenteet jne.) on työkalupakki relevantti koko maassa ja se jaetaan projektin käyttämillä digitaalisilla alustoilla, ja myös liitännäiskumppaneille ja sidosryhmille. Tämän mallin avulla opittua voidaan levittää ja siirtää lukuisille asiaankuuluville organisaatioille projektikonsortion ulkopuolella. Lisäksi, koska jokainen kumppanimaan työkalupakki käännetään myös englanniksi, on kansainvälisen siirrettävyyden mahdollisuus, jotta muut maat voisivat löytää työkalupakkiratkaisun, joka sopii hyvin yhteen omien ongelmien, esteiden ja kitkapisteiden kanssa.

Ottamalla train-the-trainer-mallin tähän tuotokseen projekti odottaa tuotoksen hyötyvän eksponentiaalisesta levittämisestä ja oppimisesta.

Kun IO2 on valmis, voit ladata materiaalit valitsemallasi kielellä täältä

Intellectual Output 3: Ohjeita opettajille, johtajille ja päättäjille

Kun IO1: ssä on määritetty nykyiset parhaat käytännöt ja nykyinen tilanne sekä kehitetty opettajankoulutusmateriaalit IO2: ssa palvelumuotoilumenetelmillä, tämä tähtää näiden kahden tuotoksen yhdistämiseen luetteloksi ohjeista ammattilaisille, johtajille ja päättäjille auttamaan heitä torjumaan opiskelijoiden keskeyttämistä mielenterveydellisten ongelmien vuoksi

Vaikutukset liittyvät suoraan ohjeiden käyttöönottoon tällaisten toimijoiden parissa, mutta odotetaan, että hankekumppaneiden laaja kokemus ja projektikumppaneiden tiedot sekä projektin aikana tehty työ, mukaan lukien train-the-tariner -työkalupakki, innostavat päättäjiä ryhtymään toimiin tämän vakavan ongelman ratkaisemiseksi ja antavat organisaatioille formaalin ohjeistuksen projektissa kehitettyihin ohjeisiin ja saatuun oppiin perustuen. Liian monet nuoret vetäytyvät oppimisesta johtuen mielenterveyden ongelmista ja päätöksentekijöiden tuella tämä projekti voi saada aikaan perustavanlaatuisen eron heidän oppimisessaan ja tulevassa työllistettavyydessään.

Kumppanuus hyödyntää liitännäiskumppaneitaan , jotka ovat olleet mukana mukana paikallisella / alueellisella ja kansallisella tasolla, auttamaan ohjeiden levittämisessä relevanteille toimijoille.

Kun IO3 on valmis, voit ladata materiaalit valitsemallasi kielellä täältä

Μόλις ολοκληρωθεί το Πνευματικο Προϊόν 3, μπορείτε να κατεβάσετε το υλικό στην γλώσσα που έχετε επιλέξει από εδώ.